شما می‌توانید به دو طریق با من در ارتباط باشید 👇

ارتباط از طریق تلگرام:

@aliiifalak


ارتباط از طریق ایمیل:

aliiifalak@gmail.com